Stavebné rozpočty


Kvalitný stavebný rozpočet je dôležitý či už pre dodávateľov, stavebníkov, investorov, projektantov pre získanie podrobného prehľadu najmä o financovaní a riadení stavebnej výroby. Stavebný rozpočet Vám ušetrí čas a umožní získať presnú predstavu o cene stavebného diela pre plánovanie prác a finančných prostriedkov.

Najpresnejším stanovením ceny stavby je položkovitý rozpočet s výkazom výmer. Dobrý rozpočet sa najviac približuje k cene za zrealizovanie diela. Investor potrebuje bez problémov vybrať dodavateľskú firmu. Stavebná firma , stavebný dozor potrebuje presne vedieť určiť o aké práce sa jedná, a správne vykalkulovať cenu za tieto stavebné práce.

Položkovitý rozpočet je možné zhotoviť na základe projektovej dokumentácie.

Nezáväzná cenová ponuka

Ak máte záujem o nezáväznú cenovú ponuku pre vypracovanie stavebného rozpočtu neváhajte nás kontaktovať pomocou kontaktného formulára.
Názov E-mail Tel. číslo Správa Potvrdiť