Stavebný inžiniering


Inžiniering je činnosť smerujúca k vybaveniu územného, stavebného a kolaudačného rozhodnutia. Aj keď nejde o zložitú činnosť, môže celý proces zabrať nesmierne množstvo času a úsilia. Ak s inžinieringom nemáte žiadne skúsenosti, môžete konanie zveriť do rúk osobám špecializovaným na vybavenie tejto činnosti.


Stavebný inžiniering môže zahŕňať nasledovné úkony:

  • Ohlásenie drobnej stavby

  • Územné konanie

  • Stavebné konanie

  • Zlúčené konanie

  • Kolaudačné konanie - kolaudácia

  • Vyňatie / odňatie pôdy

  • Rozkopávkové povolenie

  • Povolenie na odstránenie stavby

Nezáväzná cenová ponuka

Ak máte záujem o nezáväznú cenovú ponuku pre stavebný inžiniering neváhajte nás kontaktovať pomocou kontaktného formulára.
Názov E-mail Tel. číslo Správa Potvrdiť