Category
Building, Cafe, Food court
About This Project

– 3D grafická vizualizácia prevádzky

– demolačné práce pôvodnej prevádzky a zmena dispozície

– realizácia novej elektroinštalácie + prípojky

– realizácia zdravotechniky (voda+odpady)

– realizácia vzduchotechniky

– návrh a dodávka nábytku

– realizácia požiarnych prestupov

– vypracovanie projektovej dokumentácie profesií

– kompletná stavebná činnosť