Príčina nekvalitných stavieb

Veľa ľudí sa v dnešnej dobe čuduje, prečo im pár rokov po dokončení výstavby stavebného diela resp. po jeho rekonštrukcii sa začnú prejavovať nepríjemné skutočnosti. Tieto skutočnosti v konečnom dôsledku vrhajú zlé meno práve na realizátorova tohoto diela. Príčin prečo sa tak stalo môže byť hneď viacero.

Medzi tie najčastejšie patrí :

  • Vyhľadanie a výber najlacnejšej ponuky
  • Nedostatok vedomostí o :

správaní sa konštrukcie,

vhodnosti použitia a vlastnostiach materiálov,

technologických postupoch,

možnostiach alternatívneho riešenia,

nových technológiách

  • Kvalita projektu

 

Vyhľadanie a výber najlacnejšej ponuky

V dnešnej dobe chce každý najvyššiu kvalitu na najnižšiu cenu. Je to podľa vás reálne? Áno dá sa cenovo hýbať v nejakom rozmedzí hore – dole ale veľa krát sa stáva a povedal by som že je to pravidlom, že najnižšie ponuky nebývajú nacenené presne na danú zákazku ale suma je udaná len orientačne na základe predošlých skúseností z podobnej zákazky. Potom sa pracovníci naháňajú aby spravili všetky úkony v čo najkratšom čase nehľadiac nato, že všetky stavebné fázy majú svoje technologické postupy a pri urýchlení týchto postupov dochádza po čase ku nepekným prekvapeniam. Opadávanie obkladu, zatekanie, praskanie stien, stropov a podláh sú jedny z najčastejších viditeľných nepríjemností ktoré sú viditeľné voľným okom. Alebo sa taktiež stáva, že niektorá firma poctivo nacení všetky prvky a úkony pričom ďalšie firmy zabudnú pri nacenovaní na niektoré veci alebo celky a tým pádom sa dostávajú do cenovej výhody. Cenovú výhodu ale sprevádza tiež fakt, že počas realizácie sa na tieto nedostatky príde a už sú možné len dve alternatívy. Prvá : investorovi sa doúčtujú tieto preklepy, pričom sa cena vyrovná alebo možno aj prekročí firmy ktoré všetko poctivo spracovali alebo sa budú snažiť tieto peniaze ušetriť na iných miestach. Šetrenie materiálom a tým zhoršenie kvality konečného stavu stavby respektíve urýchľovanie procesov výstavby sú najčastejšími spôsobmi ako stavbu dokončiť. Prvý príklad je ešte tá lepšia voľba aj keď investorom sa už navyšovanie rozpočtu nepáči no je to vždy lepšia cesta ako mať na konci nekvalitne zrealizovanú stavbu, ktorej nedostatky sa časom začnú prejavovať a v konečnom dôsledku v priebehu rokov bude táto stavba určite finančne náročnejšia.

Treba si uvedomiť, že realizácia stavebného diela nieje tovar. Pri tovare je to iné. Vyberiete si napríklad presne značku a typ telefónu a potom hľadáte kde sa dá kúpiť najlacnejšie. To je v poriadku, pretože všetci vieme, že bude všade od toho istého výrobcu a v takej istej kvalite ale pri dodávaní služieb to takto nefunguje.

Ďalej by som chcel zdôrazniť, že stavba ako taká nieje len o realizácii stavby, ale zahŕňa celý komplex procesov. Tieto procesy niesú bežnému človeku viditeľné ale odzrkadľujú sa v konečnej cene projektu. Je to predprojektová príprava, príprava a realizácia projektovej dokumentácie, cenová kalkulácia, voľba stavebných materiálov pri ktorom sa optimalizuje pomer cena a kvalita, samotná realizácia a taktiež jedna z najdôležitejších aspektov je koordinácia stavby stavbyvedúcim. V niektorých prípadoch sa robieva, že si stavbyvedúci chodia navzájom pozrieť na stavby aby sa zachytilo čo najviac nepriaznivých aspektov včas. Takže v skratke vedenie stavby nieje len nejakým formálnym, papierovým činom ale ide o to aby viedol stavbu naozaj odborník v danej oblasti.

 

Nedostatok vedomostí

Je veľa firiem, ktoré nemajú dostatočné vedomosti na zrealizovanie stavebného diela v požadovanom rozsahu. Nehovorím, že sa nesnažia o kvalitnú prácu, ale na to aby bolo možné stavbu kvalitne zhotoviť sú potrebné základné vedomosti o technologických postupoch, správaní sa konštrukcie, vlastnostiach materiálov a neustále vzdelávanie sa vzhľadom na aplikáciu nových technológii. Áno samozrejme dlhoročné skúsenosti sú výborná vec ale skúsenosti sú z minulosti a doba, technológie a materiály idú dopredu. Vďaka dobe vieme v dnešnej dobe zrealizovať konštrukcie kvalitnejšie, jednoduchšie a z oveľa menšími nákladmi na realizáciu a prevádzku objektov.

 

Kvalita projektu

Kvalita projektu je jedna samostatná kapitola. Sami určite poznáte, že keď zháňate projektanta alebo architekta tak pozriete na internete na fórach za koľko „niekto niekomu spravil“ projekt a potom očakávate, že nájdete niekoho kto za takú cenu spraví projekt aj Vám. Projekt každej stavby je individuálny tak isto ako aj jeho cena. Musím zdôrazniť jeden fakt. V dnešnej dobe sa dá kúpiť projekt rodinného domu za pár korún ako katalógový projekt. Je toho plný internet a človek v podstate ani nemusí odísť z domu pretože mu všetko príde až do schránky. Tieto projekty sú ale katalógové a sú predávané niekoľkokrát. Zoberte si napríklad, že jeden katalógový projekt sa predá cca 10-20x. Z toho dôvodu je možné predávať tieto projekty pod cenu zhotovenia. Nieje dôležité na prvom zákazníkovi zarobiť na projekt, pretože pri 10 – 20 zarobia niekoľkonásobne viac.

Samotný projektant ktorý robí architektonickú časť projektu, komunikuje z klientom a zariaďuje všetky profesie okolo projektu z konečnej ceny nevidí často krát ani polovicu a to nehovoriac ešte o tom, že z tej časti ktorá mu zostane musí ešte odviesť daň a podobne. Ostatná časť totižto putuje na profesie ako napríklad statika, zdravotechnika, a pod… Taktiež financuje tlač všetkej dokumentácie v niekoľkých paré ktoré sú potrebné pre investora a úrady. Z toho dôvodu, že ľudia tlačia projektantov z cenou projektu tak dole, že už v podstate nieje možné sa venovať také množstvo času jednému projektu aby dokázal vyžiť projekt spracujú len tak aby prešlo stavebným povolením ale pri realizácii stavby sa všetky nedokonalosti ukážu. Realizátor má potom množstvo problémov pretože musí kontaktovať projektanta a riešiť s ním dodatočne zmeny v projekte, čo v konečnom dôsledku odpútava od samotného vedenia kompletnej stavby a predlžuje čas výstavby.

No Comments

Post A Comment