Vedenie stavieb - Stavbyvedúci

Stavbyvedúci a jeho úlohy

 • Stavbyvedúci je jediný zodpovedný zástupca organizácie na stavbe.
 • Zodpovednosť za riadenie a koordinovanie činností na zverenej stavbe
 • Zabezpečenie kompletného stavebného dozoru na stavenisku
 • Prerozdeľovanie kompetencií podriadeným zamestnancom a stavebným majstrom
 • Koordinovanie dodávateľov, subdodávateľov a dodávok materiálov
 • Realizovanie stavebných prác v stanovených časových harmonogramoch, rozsahu a kvalite
 • Zodpovednosť za včasné dodanie a objednanie tovaru a stavebného materiálu
 • Kontrola dodržiavania stavebných postupov, bezpečnostných predpisov a kvality
 • Plná zodpovednosť za stavenisko od času jeho prebratia až po jeho odovzdanie na kolaudačné konanie
 • Príprava podkladov a dokumentácie na zapojenie do tendrov a takisto na fakturáciu za vykonané práce
 • Riešenie omeškaní dodávok materiálu alebo prác, reklamácií materiálu a vzniknutých prestojov
 • Čítanie výkresovej dokumentácie
 • Priebežné reportovanie aktuálnej situácie vykonaných stavebných prác a dodržiavania termínov